Наша місія:

Безкоштовна правова допомога іноземцям як гарантія дотримання прав людини

 

Проект співфінансується Програмою «Внутрішні справи», що реалізується в рамках Норвезьких фондів на 2014-2021 роки. Програма знаходиться у розпорядженні міністра внутрішніх справ та адміністрації.

KONTAKT

Контакт щодо проекту 

refugees@hfhr.pl

Гельсінський фонд прав людини

ul. Wiejska 16 00-490 Warszawa

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

O projekcie

Projekt Bezpieczny Dom

 

 

Czas realizacji projektu: 1 maja 2021 - 31 grudnia 2023

 

Projekt jest dofinansowany  z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Projekt "Bezpieczny dom" realizowany jest przez:

 

Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć oraz Przedstawicielstwem UNHCR w Polsce.

 

Projekt dotyczy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zarówno w formie stacjonarnej, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz podczas delegacji do ośrodków dla cudzoziemców.

 

Ponadto w projekcie przewidziano inne działania takie jak: realizacja szkoleń dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej mających bezpośredni kontakt z migrantami, organizacja wydarzeń celem zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi oraz administracją publiczną, publikacje oraz prowadzenie strony internetowej skierowanej do cudzoziemców.